Egzamin poprawkowy mikroekonomia: kierunek zarządzanie (stacjonarne) + dogrywka + najbliższy dyżur

Szanowni Państwo,

oceny łączne dla kierunku zarządzanie (studia stacjonarne) pojawiły się w systemie USOS.

Możliwość obejrzenia prac podczas najbliższego dyżuru, tj.: 15.07.2017 r. (sobota) – godzina 16:30 – 119B.

Osoby o numerach indeksu:

 • 156 449
 • 160 742
 • 165 278

zapraszam na dogrywkę w ww. terminie. Otrzymaliście Państwo nieco ponad 40%, innymi słowy, brak obecności na dogrywce oznacza ocenę 2,0.

UWAGA: Termin egzaminu poprawkowego dla osób (4 osoby), które nie pisały go w terminie 08.07.2017 i wcześniej poinformowały mnie o swojej nieobecności: 16.07.2017 r. 12:30 – 119B (ZMIANA DATY).

Z poważaniem

JS

Konsultacje, wyniki egzaminu, możliwość obejrzenia pracy, informacja o terminie poprawkowym

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące konsultacji, wyników egzaminu, itp.

 • wyniki egzaminu zostały przedstawione w dniu 27.06.2017 r o godzinie 16:00 w 119B,
 • najbliższy dyżur: 06.07.2017 r. godzina 9:20 – 119B.

Informacja na temat terminów poprawkowych,

 • termin poprawkowy zaliczenia ćwiczeń i laboratorium dla studentów z grup 17,18 – MSG, 22, 23 – Z i 1 – E (niestacjonarne), 10 MSG (niestacjonarne): 08.07.2017 r. godzina 07:45 sala 102 E
 • termin poprawkowy zaliczenia egzaminu z mikroekonomii dla kierunku zarządzanie: 08.07.2017 r. godzina 11:00 sala 3P – do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z ćwiczeń i laboratorium w terminie podstawowym lub poprawkowym.

Dziękuję za uwagę,

Jakub Sukiennik

Wyniki popraw + oceny końcowe 17, 18 MSG/ 22, 23 Z

Szanowni Państwo,

wyniki oraz oceny poniżej:

Stacjonarne:

grupa 17

Grupa 18

grupa 23

grupa 22

Niestacjonarne:

168057 – 32% (pierwszy termin)

167904 – 77% (pierwszy termin)

139578 – 52% (pierwszy termin)

 

Komunikat:

 1. Stacjonarne:

Termin poprawkowy:

 • ćwiczenia i laboratoria (grupa 17, 18, 22, 23):  – 8.07.2017 r. – 8:00 – sala 102 E
 • egzamin (grupa 22, 23): 8.07.2017 r. – sala 3P

2. Niestacjonarne:

 • poprawa ćwiczenia i laboratoria: 24.06.2017 r. – 8:00 sala – 1A

Pozdrawiam

JS

Wyniki 17, 18 MSG / 22, 23 Z – stacjonarne + 1, 10 niestacjonarne

Szanowni Państwo,

wyniki w załączeniu.

Stacjonarne:

Grupa 17 (II kolokwium)

Grupa 18 (II kolokwium)

Grupa 22 (II kolokwium)

Grupa 23 (II kolokwium)

Niestacjonarne:

Grupa 10

grupa 1

Warunek:

160694: 15/50

168384: 5/50

156415: 4/50

160267: 20/50

160742: 12/50

160725: 15,5/50

152403: 11/50

163524: 15,5/50

Komunikat: stacjonarne – poprawy zgodnie z harmonogramem zajęć.

Komunikat: niestacjonarne – poprawa 24.06.2017 r., 8:00, sala: 1A

Pozdrawiam

JS

Informacje – dopytka. Wyniki kolokwium grupa 17, 18, 22, 23 – stacjonarne, grupa 1, 10 – niestacjonarne.

Szanowni Państwo,

wyniki:

stacjonarne:

grupa 17

grupa 18

grupa 22

grupa 23

warunek: 160694 – 39/50 – 78%

niestacjonarne:

grupa 1

grupa 10

Omówienie kolokwium na najbliższych zajęciach.

Dopytka:

studia stacjonarne: 23.05.2017 r. – 16:30 – 119 B

studia niestacjonarne: 28.05.2017 r. – 13:30 – 119 B

Forma: ustna

Dopytka jest przeznaczona dla osób, które uzyskały od 40% do 50% punktów.

Pozdrawiam

JS