Wyniki egzaminu z mikroekonomii dla MSG (14, 15, 16)

Szanowni Państwo,

w tabeli poniżej wyniki egzaminu dla grup MSG – 14., 15., 16. W przypadku grupy 15. brakuje jeszcze oceny łącznej, gdyż prowadzący nie dostarczył jeszcze Państwa wyników. I, II i III to oznaczenia części egzaminu, „Suma” oznacza sumę punktów za cały egzamin (maksimum to 55 punktów). „Egzamin” to ocena z egzaminu, obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni. „Ćw/lab” to ocena z ćwiczeń i laboratoriów dostarczona przez prowadzącego. „Ocena łączna”, to oczywiście końcowa ocena z przedmiotu.

W momencie, gdy dostanę wyniki grupy 15 – skalkuluję ocenę łączną.

Proszę sprawdzić, czy zgadzają się oceny z ćwiczeń/laboratoriów.

Prace można obejrzeć podczas konsultacji. Proszę jednak wziąć pod rozwagę swój i mój czas podczas decyzji o oglądaniu pracy.

Mikołaj Klimczak

Czytaj dalej