Wyniki popraw + oceny końcowe 17, 18 MSG/ 22, 23 Z

Szanowni Państwo,

wyniki oraz oceny poniżej:

Stacjonarne:

grupa 17

Grupa 18

grupa 23

grupa 22

Niestacjonarne:

168057 – 32% (pierwszy termin)

167904 – 77% (pierwszy termin)

139578 – 52% (pierwszy termin)

 

Komunikat:

  1. Stacjonarne:

Termin poprawkowy:

  • ćwiczenia i laboratoria (grupa 17, 18, 22, 23):  – 8.07.2017 r. – 8:00 – sala 102 E
  • egzamin (grupa 22, 23): 8.07.2017 r. – sala 3P

2. Niestacjonarne:

  • poprawa ćwiczenia i laboratoria: 24.06.2017 r. – 8:00 sala – 1A

Pozdrawiam

JS

Wyniki 17, 18 MSG / 22, 23 Z – stacjonarne + 1, 10 niestacjonarne

Szanowni Państwo,

wyniki w załączeniu.

Stacjonarne:

Grupa 17 (II kolokwium)

Grupa 18 (II kolokwium)

Grupa 22 (II kolokwium)

Grupa 23 (II kolokwium)

Niestacjonarne:

Grupa 10

grupa 1

Warunek:

160694: 15/50

168384: 5/50

156415: 4/50

160267: 20/50

160742: 12/50

160725: 15,5/50

152403: 11/50

163524: 15,5/50

Komunikat: stacjonarne – poprawy zgodnie z harmonogramem zajęć.

Komunikat: niestacjonarne – poprawa 24.06.2017 r., 8:00, sala: 1A

Pozdrawiam

JS

Informacje – dopytka. Wyniki kolokwium grupa 17, 18, 22, 23 – stacjonarne, grupa 1, 10 – niestacjonarne.

Szanowni Państwo,

wyniki:

stacjonarne:

grupa 17

grupa 18

grupa 22

grupa 23

warunek: 160694 – 39/50 – 78%

niestacjonarne:

grupa 1

grupa 10

Omówienie kolokwium na najbliższych zajęciach.

Dopytka:

studia stacjonarne: 23.05.2017 r. – 16:30 – 119 B

studia niestacjonarne: 28.05.2017 r. – 13:30 – 119 B

Forma: ustna

Dopytka jest przeznaczona dla osób, które uzyskały od 40% do 50% punktów.

Pozdrawiam

JS