Egzamin poprawkowy mikroekonomia: kierunek zarządzanie (stacjonarne) + dogrywka + najbliższy dyżur

Szanowni Państwo,

oceny łączne dla kierunku zarządzanie (studia stacjonarne) pojawiły się w systemie USOS.

Możliwość obejrzenia prac podczas najbliższego dyżuru, tj.: 15.07.2017 r. (sobota) – godzina 16:30 – 119B.

Osoby o numerach indeksu:

  • 156 449
  • 160 742
  • 165 278

zapraszam na dogrywkę w ww. terminie. Otrzymaliście Państwo nieco ponad 40%, innymi słowy, brak obecności na dogrywce oznacza ocenę 2,0.

UWAGA: Termin egzaminu poprawkowego dla osób (4 osoby), które nie pisały go w terminie 08.07.2017 i wcześniej poinformowały mnie o swojej nieobecności: 16.07.2017 r. 12:30 – 119B (ZMIANA DATY).

Z poważaniem

JS

Konsultacje, wyniki egzaminu, możliwość obejrzenia pracy, informacja o terminie poprawkowym

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące konsultacji, wyników egzaminu, itp.

  • wyniki egzaminu zostały przedstawione w dniu 27.06.2017 r o godzinie 16:00 w 119B,
  • najbliższy dyżur: 06.07.2017 r. godzina 9:20 – 119B.

Informacja na temat terminów poprawkowych,

  • termin poprawkowy zaliczenia ćwiczeń i laboratorium dla studentów z grup 17,18 – MSG, 22, 23 – Z i 1 – E (niestacjonarne), 10 MSG (niestacjonarne): 08.07.2017 r. godzina 07:45 sala 102 E
  • termin poprawkowy zaliczenia egzaminu z mikroekonomii dla kierunku zarządzanie: 08.07.2017 r. godzina 11:00 sala 3P – do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z ćwiczeń i laboratorium w terminie podstawowym lub poprawkowym.

Dziękuję za uwagę,

Jakub Sukiennik