Wyniki egzaminu z mikroekonomii – NE- LNZ – zaoczne – wszystkie grupy

Arkusz z wynikami egzaminu – studenci trybu zaocznego

Oceny końcowe z przedmiotu będą wystawiane w oparciu o średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu zgodnie z poniższym komunikatem Prorektora ds. Dydaktyki: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2014/ko_pro_dyd_6_2014.pdf

Proszę to wziąć pod uwagę przy ewentualnych reklamacjach (żeby oszczędzić Państwa i mój czas).

Wgląd w prace w niedzielę 28 VI o godz. 17.30 oraz we wtorek 30 VI o godz. 17.00 (jeżeli ktoś może przyjechać we wtorek, to prosiłbym o skorzystanie z tego terminu). Oceny końcowe wprowadzę do systemu USOS w przyszłym tygodniu (po wglądzie w prace).

Nie udzielam informacji o wynikach egzaminu via e-mail!

Wyniki egzaminu z mikroekonomii dla MSG (14, 15, 16)

Szanowni Państwo,

w tabeli poniżej wyniki egzaminu dla grup MSG – 14., 15., 16. W przypadku grupy 15. brakuje jeszcze oceny łącznej, gdyż prowadzący nie dostarczył jeszcze Państwa wyników. I, II i III to oznaczenia części egzaminu, „Suma” oznacza sumę punktów za cały egzamin (maksimum to 55 punktów). „Egzamin” to ocena z egzaminu, obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni. „Ćw/lab” to ocena z ćwiczeń i laboratoriów dostarczona przez prowadzącego. „Ocena łączna”, to oczywiście końcowa ocena z przedmiotu.

W momencie, gdy dostanę wyniki grupy 15 – skalkuluję ocenę łączną.

Proszę sprawdzić, czy zgadzają się oceny z ćwiczeń/laboratoriów.

Prace można obejrzeć podczas konsultacji. Proszę jednak wziąć pod rozwagę swój i mój czas podczas decyzji o oglądaniu pracy.

Mikołaj Klimczak

Czytaj dalej

Wyniki egzaminu z mikroekonomii – studenci z tzw. „warunkiem” z trybu zaocznego

Arkusz z wynikami egzaminu studentów z „warunkiem” z trybu zaocznego

Oceny końcowe z przedmiotu będą wystawiane w oparciu o średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń oraz z oceny z egzaminu zgodnie z poniższym komunikatem Prorektora ds. Dydaktyki:
http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2014/ko_pro_dyd_6_2014.pdf

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń i laboratoriów z mikroekonomii – grupy stacjonarne (2, 10, 12, 21) i niestacjonarne (2, 3) oraz warunkowe

Szanowni Państwo,

1) Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 27.06.2015 r. o godzinie 10:00 w sali Styś.

2) Dla osób, które mają zaliczenie w tym czasie, obowiązujący termin to 11:30 w sali Styś.

Jednocześnie w tym dniu można mnie  znaleźć w sali Styś między 10:00 a 13:00.

Pozdrawiam,

JS