TERMINY ZALICZEŃ WARUNKOWYCH Z PRZEDMIOTU „WPROWADZENIE DO MIKROEKONOMII”

Wyróżnione

Zaliczenia warunkowe z przedmiotu „Wprowadzenie do mikroekonomii” odbędą się w następujących terminach:

dla studentów stacjonarnych w poniedziałek 27 IV o godz. 17.30
w:
———- 113Z  dla kierunków: Ekonomia i Zarządzanie
———- 213Z dla kierunków FiR i MSG;

dla studentów zaocznych w sobotę 9 maja o godz. 10.00 w sali  307A (wszystkie kierunki).

Wyniki kartkówki grupa 10 FiR

Szanowni Państwo,

Wszystkie grupy otrzymują po 3 ujemne punkty. Niestety wykazaliście się Państwo brakiem umiejętności, co do określania zmiennych w wieloczynnikowej funkcji popytu i podaży. Kartkówkę oceniałem w sposób zero jedynkowy, próg stanowiło 50% poprawności.

W „nagrodę” za Państwa aktywność podczas wtorkowych ćwiczeń, najbliższe zajęcia rozpoczniemy od kartkówki – rozdziały, które będą Państwa obowiązywały, to rozdział 6, 7 i 8. Kartkówka ta będzie stanowiła 15 % wartości kolokwium numer I, przy czym nie będzie możliwości jej odrobienia. Następnie przejdziemy do  realizacji zagadnień z rozdziałów 9 i 10 z podręcznika (Mikroekonomia, B. Klimczak). Jednocześnie proszę o pisemne przygotowanie zadań z ćwiczeń ze wskazanych rozdziałów, tj. 9, 10.

Pozdrawiam,

Jakub Sukiennik

[2014-2015] Organizacja rynków i konkurencja

Szanowni Państwo,

TUTAJ znajdziecie Państwo materiały do studiowania przedmiotu: prezentacje z wykładów i inne ważne dokumenty. Hasło podam na wykładzie.

Przypominam, że 14 kwietnia odbędzie się pierwsze kolokwium – w terminie wykładu. Obecność oczywiście obowiązkowa.

Mikołaj Klimczak