Biznes w gospodarce cyfrowej – semestr letni 2014-2015

Szanowni Państwo,

W następującej lokalizacji znajdziecie Państwo prezentacje: http://1drv.ms/1S8HCQu. Hasło podawałem podczas wykładu – nie podaję go w inny sposób, jak tylko osobiście.

Poniżej ogólne wytyczne dotyczące prezentacji, którą macie Państwo przygotować jako jedną z części zaliczenia.

  1. Prezentacje należy wysyłać na adres
  2. Prezentacja ma na celu przedstawienie wybranego rynku dóbr cyfrowych w kontekście zagadnień poruszanych na zajęciach. Wybór rynków dokonaliście Państwo ostatnio. Gdyby kogoś nie było i wyboru nie dokonał – proszę o kontakt.
  3. Prezentacja ma zawierać również opis rynku, podobnie, jak to robione było w ramach przedmiotu ORiK.
  4. Najważniejszą częścią prezentacji będzie jednak odniesienie do zagadnień poruszanych na wykładzie w kontekście wybranego rynku. Mogą to być np. efekty sieciowe, koszty zmiany, ciekawy model biznesowy, zagadnienia związane z popularnością, prawami autorskimi, strategie produktowe, strategie cenowe itd.
  5. Proszę pamiętać, że ma być to prezentacja, czyli warto zadbać o syntetyczność i klarowność myśli. Z drugiej strony proszę pamiętać, aby odnieść się do najważniejszych i najciekawszych zjawisk: zbytnia skrótowość nie jest również wskazana.
  6. Proszę nie powtarzać teorii, tylko się do niej ewentualnie odnosić.

Mikroekonomia grupa warunkowa – terminy zajęć/ studia zaoczne

Szanowni Państwo,

Adres grupy: https://www.facebook.com/groups/377816175754869/

Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do mikroekonomii odbędzie się 09.05.2015 r.:

1) 09.05.2015 r. – 11:15  – 121 D, po dwóch godzinach przenosimy się do sali 307 A

2) 16.05.2015 r. – 18:30 – 20:00 – 101 E

3) 17.05.2015 r. – 18:30 – 20:00 – 101 E

4) 30.05.2015 r. – 16:45 – 19:00 – 102 E

5) 06.06.2015 r. – 16:45 – 19:00 – 102 E

6) 07.06.2015 r. – 16:45 – 19:00 – 102 E

7) 13.06.2015 r. – 15:00 – 19:15 – 2 E – kolokwium, dogrywki

Pozdrawiam,
JS

 

Wyniki zaliczenia warunkowego z WMI – gr. 9-13 ciąg FIR (tryb stacjonarny)

Wyniki zaliczenia warunkowego z „Wprowadzenia do mikroekonomii” osób z grup 9-13 ze stacjonarnego ciągu FiR są następujące:
156301 – gr. 9 – db plus (81,9%)
156151 – gr. 10 – db plus (80,3%)
156140 – gr. 10 – db (70,8%)
158939 – gr. 11 – dst plus (68,4%)
156226 – gr 11 – dst (51,9%)

Wpis do karty zaliczeniowej można wziąć (odebrać) we wtorek 5 maja o godz. 16.30 (lub w terminie konsultacji)

[2014-2015] Organizacja rynków i konkurencja

Szanowni Państwo,

TUTAJ znajdziecie Państwo materiały do studiowania przedmiotu: prezentacje z wykładów i inne ważne dokumenty. Hasło podam na wykładzie.

Przypominam, że 14 kwietnia odbędzie się pierwsze kolokwium – w terminie wykładu. Obecność oczywiście obowiązkowa.

Wyniki TUTAJ. Jeszcze nie wpisałem wszystkich, ale będę je sukcesywnie uzupełniał.

Mikołaj Klimczak